2017-04-10: Decanter’s first major natural wine tasting

10/04/2017 by Simon Woolf
 

What’s the biggest problem with organising a natural wine tasting? Defining the parameters ranks very high. Also, if one publicises the results with any level of exposure, being prepared to fight off the negative, trolling comments can be a serious undertaking. This piece is partly a public response to some such comments.

As anyone who follows my writing will know, I’m a critical supporter of the natural wine niche. I think this loosely defined movement has done wonders for rehabilitating the wine world. It has rescued us from increasing homogeneity and the desire of industrialists the world over to control, regulate and commercialise everything. For that I am truly and selfishly grateful – my glass overflows with interesting liquids, even if I don’t find all of them delicious...

LEES MER

2017-02-20: Barking at the moon: Movia – Lunar 2008

Foto
20/02/2017 by Simon Woolf
 
(Almost) every week, I select an orange wine (a white wine made with extended skin contact) that grabbed my attention. View the whole series here

Aleš Kristančič is a man whose reputation precedes him. Movia, the family’s estate in Western Slovenia since 1820, has become one of the most well-known producers from the region, and also a trailblazer for the skin contact style.

The 22 hectare estate is split across the Slovenian/Italian border, one of many after-effects from two world wars, although the wine is bottled as Slovenian. Farming is uncertified organic...

2017-02-09 Wijn zonder ‘vervalsingen’: MOVIA uit Slovenië

Door: MARIËLLA BEUKERS
9 FEBRUARI 2017
 
De wijn is een werk der konst, gelijk als het bier en het brood is. Met deze woorden begint de achttiende-eeuwse encyclopedie-bewerker Chalmot in 1778 een paragraaf over wijnvervalsingen. Hij vervolgt: De natuur heeft de Druiven, de konst doet al het overige. Maar dan behoorde de konst de natuur niet te bederven, maar dezelve in zommige opzigten te volmaaken. Wenschelijk ware het derhalven, dat er geene andere Wijn-behandelaars in de wereld waren, dan welke, hiervan overtuigd, zich zo na moogelijk aan de natuur poogden te houden, dan zouden wij eenvoudigenen zuiveren, en derhalven goeden Wijn hebben. Een citaat dat de eenentwintigste-eeuwse liefhebbers van ‘natural’, ‘biologisch’, ‘bio-dynamisch’ etc.. enorm zou bevallen. Ik schrijf hier met opzet etc… want er zijn vele stromingen en meningen in de wereld van de ‘zuivere’ wijnen. Binnen de biologische wijnen bestaan diverse keurmerken en ook binnen de biodynamie zijn verschillen. Er zijn ‘natural’-wijnen en wijnen met laag-sulfiet. En dan zijn er nog wijnen met veel schilcontact, al of niet gemaakt in amfoor. Witte wijnen met veel schilcontact noemen we orange wijnen. Maar amfoor en/of orange betekent niet automatisch ‘biologisch’, al denken veel mensen dat wel. De wet helpt ons niet in deze, en er zijn nog maar weinig universeel geaccepteerde definities op dit terrein...